JAYKOE JAYKOE

PROJECTS :: CITY DISTORTIONS :: 2010 - 2012City Distortions is part of an ongoing investigation around power-hungry global cities and the environment. The mirrored footage suggests an uninhabitable city – a flooded metropolis – a reflection on the ever-impending threat of climate change.

The work stems from a fascination with the centres that we construct, the forms they take and what they reveal about us, at a time when more than half of the world's population live in cities, a proportion that is expected to rise to three quarters by 2050.

The foundation of Jaykoe's practice is drawing and tracing movements in city space, encompassing a range of processes to sample and form interventions.

The soundtrack composition, and improvisation on the live audio-visual remix version of the piece, is performed by Leon Michener.
 
EVENTS :: FEELING THE PRESSURE (CLIMATE CHANGE)

Friday 4th May - Saturday 6th June 2012

Rhyl Museum, Wales

Group show :: City Distortions, a video installation by Jaykoe was selected for the exhibition. A limited edition print from this project can be viewed here: EDITIONS

 


 

PROJECT DESCRIPTION ::

:: ENGLISH

City Distortions is part of an ongoing investigation around power-hungry global cities and the environment. The mirrored footage suggests an uninhabitable city – a flooded metropolis – a reflection on the ever-impending threat of climate change.

The work stems from a fascination with the centres that we construct, the forms they take and what they reveal about us, at a time when more than half of the world's population live in cities, a proportion that is expected to rise to three quarters by 2050.

The foundation of Jaykoe's practice is drawing and tracing movements in city space, encompassing a range of processes to sample and form interventions.

The soundtrack composition, and improvisation on the live audio-visual remix version of the piece, is performed by Leon Michener.:: WELSH

Mae City Distortions yn rhan o archwiliad parhaus yn ymdrin â dinasoedd byd-eang sy’n llyncu pŵer, a’r amgylchedd. Mae’r ffilm yn awgrymu dinas anghyfaneddol – metropolis wedi dioddef llifogydd – synfyfyriad ar fygythiad di-ddiwedd newid yn yr hinsawdd.

Mae’r gwaith yn deillio o gyfaredd gyda’r canolfannau y mae dynion yn eu hadeiladu, y ffurfiau maent yn eu cymryd a’r hyn y maent yn ei ddangos amdanom ni, ar adeg pan fo mwy na hanner poblogaeth y byd yn byw mewn dinasoedd, cyfran y disgwylir y bydd yn codi i dri chwarter erbyn 2050.

Sylfaen gwaith Jaykoe yw darlunio ac olrhain symudiadau mewn dinasoedd, gan gynnwys ystod o brosesau i samplo a ffurfio ymyraethau.

Mae cyfansoddiad y trac sain, a’r perfformiad byrfyfyr ar fersiwn ailgymysgiad clyweledol byw y darn yn cael ei berfformio gan Leon Michener.
A limited edition print from this project can be viewed here: EDITIONS